Stručný popis kurzů

Cvičení s rodiči, děti 18-36 měsíců:
 

 • prohloubení vztahu matky a dítěte
 • rozvoj psychomotoriky a procvičování jemné a hrubé motoriky pomocí písniček a říkadel
 • jednotlivé kurzy jsou rozdělené podle věku dítěte s ohledem na aktuální vývojovou etapu
 • maminky aktivně tráví čas se svými dětmi a pomáhají jim objevovat a rozvíjet jejich základní pohybové, rozumové a sociální schopnosti
 • rodiče zde získávají nové přátele a sdílejí a vyměňují si své zkušenosti s péčí o stejně staré děti
Cvičení bez rodičů, děti 3-6/6-10 let:
 

 • rozvoj obratnosti a základy gymnastiky
 • cvičení probíhá formou pohybové hry a výchovy
 • metodika kurzů umožňuje dětem všestranně se rozvíjet, zlepšovat si svoji obratnost, koordinaci pohybů a celkovou zdatnost.
 • cvičení při kterých děti postupně trénují základní i složitější prvky gymnastiky, která dětem pomáhají rozvíjet pohybové, rozumové i sociální schopnosti
 • základy míčových her
Cvičení pro děti s nadváhou, 6-15 let:
 

 • kurz je zaměřen na děti, které trpí nadváhou, nebo u nich byla diagnostikována obezita
 • tyto děti potřebují specifičtější pohybové aktivity a individuálnější přístup a taktéž osvětu týkající se výživy
 • kurzy jsou doplněny krátkou besedou s lektorem, při které si děti hravou formou postupně osvojují základy zdravého životního stylu
 • správnou skladbou jídelníčku, vhodnou pohybovou aktivitou a vůlí učinit změnu lze hubnout i bez diet a hladovění
 • děti jsou pod odborným dohledem: nutričního specialisty, lektora a trenéra
 • pro rodiče jsou připraveny přednášky na téma výživy
 • programy jednotlivých kurzů jsou koncipovány s ohledem na věk, fyzické možnosti a zdravotní stav dětí

Těšíme se na Vás!