Popis kurzů

Cvičení s rodiči – děti 18-36 měsíců:

 • prohloubení vztahu matky a dítěte
 • rozvoj psychomotoriky a procvičování jemné a hrubé motoriky pomocí písniček a říkadel
 • jednotlivé kurzy jsou rozdělené podle věku dítěte s ohledem na aktuální vývojovou etapu
 • maminky aktivně tráví čas se svými dětmi a pomáhají jim objevovat a rozvíjet jejich základní pohybové, rozumové a sociální schopnosti
 • rodiče zde získávají nové přátele a sdílejí a vyměňují si své zkušenosti s péčí o stejně staré děti
Cvičení předškoláků/školáků – děti 3-6/6-8 let:

 • rozvoj obratnosti a základy gymnastiky
 • cvičení probíhá formou pohybové hry a výchovy
 • metodika kurzů umožňuje dětem všestranně se rozvíjet, zlepšovat si svoji obratnost, koordinaci pohybů a celkovou zdatnost.
 • cvičení při kterých děti postupně trénují základní i složitější prvky gymnastiky, která dětem pomáhají rozvíjet pohybové, rozumové i sociální schopnosti
 • základy míčových her
Základy sebeobrany a boje zblízka – děti 9-12/dospělí:

 • Pádové techniky (pád vpřed, vzad a na bok)
 • Základní dovednosti sebeobrany (postoje, kryty, údery, kopy)
 • Obrana při napadení beze zbraně zepředu a zezadu (škrcení, pokusy o držení, držení, údery a kopy)
 • Obrana při napadení chladnou zbraní (nůž, hůl apod.)

Těšíme se na Vás!