Kurzy A

A1) CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (18-24 měsíců) – dopolední v MY FIT

A3) CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (18-24 měsíců) – dopolední v B-CREW

Cvičení jsou zaměřena na rozvoj dítěte samotného, ale i na prohloubení vztahu s rodičem. Společné hraní dětí s rodiči, nacvičování říkadel, písniček, tanečků a her zaměřených na rozvoj rozumových, smyslových a pohybových schopností. Správně volenými cviky je podporován vývoj hrubé a jemné motoriky. Cvičení jsou zaměřené na správný a zdravý rozvoj pohybového aparátu.  Používáme spoustu zajímavých didaktických pomůcek.

Kapacita kurzu: 15 dětí/ délka: 45 min.

 

 
A2) CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (24-36 měsíců) – dopolední v MY FIT
 
A4) CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ( 24-36měsíců) – dopolední v B-CREW
 

Společné hraní dětí s rodiči, říkadla, písničky, tanečky a hry pro rozvoj rozumových, smyslových a pohybových schopností. Děti jsou postupně vedeny k samostatnějšímu cvičení s minimální dopomocí rodičů. Děti se učí nové hry, tančí, zpívají a skotačí. Správně volenými cviky je podporován vývoj hrubé a jemné motoriky. Ke cvičení jsou použity různé pomůcek, jako jsou fitbally, overbally, překážkové dráhy, tunely.

Kapacita kurzu: 15 dětí/ délka: 45 min.