Kurzy B

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA PRO PŘEDŠKOLÁKY

B1) MŠ (3-6 – bez rodičů) dopolední – MY FIT
B2) (3,5-5 – bez rodičů) odpolední – ZŠ Husova
B3) (5-7 let – bez rodičů) odpolední – ZŠ Husova
B4) (3,5-5 let – bez rodičů) odpolední – ZŠ Horácké nám. (Řečkovice)

Cvičení, při kterých děti postupně trénují základní prvky gymnastiky, které dětem pomáhají rozvíjet pohybové, rozumové i sociální dovednosti. Děti se učí správnému držení těla, správné chůzi, naučí se pracovat s rovnováhou, zlepší si koordinaci pohybů, zlepší si svoji obratnost a celkovou zdatnost, posílí si svoji odvahu a zdravou sebedůvěru. Ke cvičení jsou použity různé pomůcek, jako jsou fitbally, overbally, překážkové dráhy, tunely.

Kapacita kurzu: 15 dětí/ délka: 50 min.