Kurzy C

C1) VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA PRO ŠKOLÁKY (6-8 let) odpolední – ZŠ Horácké nám. (Řečkovice)

Komplexní a všestranná tělesná výchova zaměřená na rozvoj tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti. Nácvik, zdokonalování a upevňování základních pohybových dovedností a návyků v atletice, gymnastice, netradičních a tradičních sportovních hrách a sebeobraně. Rozvoj motivace, volních vlastností a psychické odolnosti jako základních předpokladů k vytvoření pozitivního vztahu k pravidelným pohybovým aktivitám v dospělosti.

Prostředky vzdělání:

  • Atletická cvičení (technika běhu, rychlostní cvičení, starty z různých poloh, nízký start, odrazová cvičení, skok daleký z místa a z rozběhu, technika hodů a vrhů s míčkem).
  • Gymnastická cvičení (kotouly vzad, vpřed, letmo, stoj na hlavě a na rukou, přemetový předskok, skoky přes bednu a kozu, rovnovážná cvičení na kladině, cvičení na trampolíně, cvičení se švihadly, šplh na tyči).
  • Herní cvičení (nácvik a zdokonalování základních herních dovedností v kopané, basketbalu, odbíjené, florbalu, soft tenisu a ringu.
  • Cvičení spojená s překonáváním různých druhů překážek (lezení na žebřinách, přelézání, prolézání a podlézání překážek, pohyb ve výškách, seskoky z vyšších poloh).
  • Základy sebeobrany (pádové techniky, obrana při napadení zepředu a zezadu beze zbraně – obrana proti škrcení, držení, úderům a kopům.

Kondiční cvičení na rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti.

Kapacita kurzu: 20 dětí/ délka: 60 min.