Kurzy D

Základy sebeobrany a boje zblízka


D1) (pro dospělé) odpolední – ZŠ Husova

Cílem kurzu je zvládnutí základních prvků sebeobrany při fyzickém napadení.  Naučit děti/dospělé správně a přiměřeně reagovat na vnější fyzickou agresi a připravit je účinně odrazit útok agresora.

Výcvik je zaměřen na osvojení si:

  • Pádových technik (pád vpřed, vzad a na bok)
  • Základních dovedností sebeobrany (postoje, kryty, údery, kopy)
  • Obrany při napadení beze zbraně zepředu a zezadu (škrcení, pokusy o držení, držení, údery a kopy)
  • Obrany při napadení chladnou zbraní (nůž, hůl apod.)

Součástí výcviku je postupné zvyšování tělesné kondice dětí/dospělých se zaměřením se na rozvoj síly, rychlosti reakce, speciální obratnosti a fyzické a psychické odolnosti.

Kapacita kurzu: 10 osob / délka: 1 hod. 45 min.


D2) (děti 9-12 let) odpolední – ZŠ Antonínská

Cílem kurzu je zvládnutí základních prvků sebeobrany při fyzickém napadení.  Naučit děti/dospělé správně a přiměřeně reagovat na vnější fyzickou agresi a připravit je účinně odrazit útok agresora.

Výcvik je zaměřen na osvojení si:

  • Pádových technik (pád vpřed, vzad a na bok)
  • Základních dovedností sebeobrany (postoje, kryty, údery, kopy)
  • Obrany při napadení beze zbraně zepředu a zezadu (škrcení, pokusy o držení, držení, údery a kopy)
  • Obrany při napadení chladnou zbraní (nůž, hůl apod.)

Součástí výcviku je postupné zvyšování tělesné kondice dětí/dospělých se zaměřením se na rozvoj síly, rychlosti reakce, speciální obratnosti a fyzické a psychické odolnosti.

Kapacita kurzu: 10 dětí / délka: 60 min.