Kurzy D

D) KURZY PRO DĚTI S NADVÁHOU A OBEZITOU (6-15 let) odpolední – připravujeme

Speciální blok jsou kurzy pro děti s nadváhou a obezitou. Tyto děti potřebují specifičtější pohybové aktivity a individuálnější přístup a taktéž osvětu týkající se výživy. Cílem u těchto dětí je postupně redukovat tukovou tkáň a zvýšit objem a kvalitu svalové hmoty. Více svalů znamená zrychlení bazálního metabolismu. Docílit rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie, tak aby se její přebytky neukládaly v těle do zásoby ve formě tuku.

Tyto děti jsou pod kontrolou specialisty, který provede potřebná měření. S dítětem je dále pracováno s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav. Speciálně sestavený cvičební program bez doskoků a správná kombinace anaerobních a aerobních cviků (tj. spalování cukrů + spalování tuků tj. budování svalů + hubnutí) je doplněn o péči nutričního specialisty, který doporučí výživový plán. Kurzy jsou také doplněny edukací s lektorem, při které si děti nenásilnou a hravou formou postupně osvojují základy zdravého životního stylu tak, aby se pro ně staly přirozenou součástí jejich života.

Kromě práce s obézními dětmi, jsou ke spolupráci přizváni i jejich rodiče. Pro rodiče jsou připraveny pravidelná sezení s odborníkem, na kterých mohou klást své otázky, dozvědět se důležitá doporučení a rady stran výživy a úpravy jídelníčku. V neposlední řadě si mohou vyměňovat své zkušenosti s ostatními rodiči, kteří řeší podobné problémy. Účast rodičů je velmi prospěšná, neb jejich podpora a zájem utužuje vztahy v rodině, a pokud dítě cítí rodičovu podporu, je lépe motivované ve svém úsilí. Přítomnost rodiny a její oporu musí dítě cítit také při všech ostatních krocích, které činí, neboť je zjištěno, že k přejídání často dochází v důsledku pocitu samoty nebo vlastní nedostatečnosti.

Počet dětí ve skupině 15-20 max./ délka 120 min. (60 min. cvičení + 60 min. edukace)