Přihláška

Přihláška ke stažení ve formátu PDF

Přihlášku, prosím, vyplňte a odešlete na email info@klmstudio.cz – my si přihlášku vytiskneme a na první hodině Vám ji předložíme k podpisu.

Bankovní spojení –  účet č.: 2401070666/2010

Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrr a do poznámky pro příjemce zadejte, prosím, celé jméno dítěte a označení kurzu (A1…).
Uhrazení částky slouží jako potvrzení registrace.